Caroline Östberg

Caroline Östberg biografi

Caroline Östberg produktioner

Caroline Östberg workshops

Caroline Östberg recensioner

Caroline Östberg CV

Caroline Östberg blogg

Kontakta Caroline Östberg

 

 

Skapa dans genom bildkonst


Från dans i skolandag i Bollnäs

Idé till workshop för mellanstadiet/högstadiet av och med dansare/Koreograf Caroline Östberg och bildkonstnär Anna Selander.

Idé
Vår första tanke var att skapa en koreografi tillsammans med unga människor.
Anslaget/ inspirationen skulle starta i bilden, i något annat än dansen.
Genom att låta två konstarter samspela vill vi frigöra kreativitet och låta skapandet
ta nya riktningar.


Från dans i skolandag i Bollnäs

Genomförande
Vi genomför workshopen i dialog med skolan, eftersom skolor har olika behov och förutsättningar. Vi förordar en längre process, ex 5 arbetstillfällen à 2 timmar. Genom att träffas flera gånger kommer vi djupare in i skapandet. Vi vill ge projektet tid att landa hos eleverna och ge plats för deras upplevelser och reflektioner.


Från dans i skolandag i Bollnäs

• Första tillfället träffas vi och improviserar dans och målar ett självporträtt
• Andra tillfället dansar vi vårt självporträtt och målar vår känsla. Vi får även en introduktion till gestuellt och abstrakt måleri.
• Tredje tillfället improviserar vi dans och gör ett rörelseporträtt (se nedan)
• Fjärde träffen skapar vi koreografi med utgångspunkt i rörelseporträtten.
• Femte träffen har vi en temadag då vi ser en dansföreställning med efterföljande reflektioner om det vi sett och det vi själva gjort.


Från dans i skolandag i Bollnäs

Exempel på tredje tillfället
Uppvärmning i struktur men med improvisatoriska inslag. Vi utforskar vi vårt ”rörelsealfabet”, vår egen kreativitet och rörelselängtan.

Vi förnimmer i kroppen hur vi rörde oss nyss och hittar tillbaka till en rörelse som känns personlig. Vi hjälper varandra att teckna av kroppens kontur i den rörelsen på ett stort papper på golvet.

Vi målar vår siluett. Man kan måla sig själv rakt upp och ner, med olika kroppsdelar, kläder etc. Eller så kan man arbeta helt fritt och abstrakt. Vi hänger sedan upp bilderna på linor som vi spänner upp i rummet.

Workshopen kan även genomföras som en punkthändelse, ca 2-3 timmar baserad på detta tillfälle.


Från dans i skolandag i Bollnäs

Syfte
Vi upplever det som intressant att bild och dans möts i kroppens rörelser i en fysisk och känslomässig process där bildkonst och dans skapar nya sammanhang.

Då man skapar nya sammanhang kommer kreativiteten fram utan att man tänker på det. De olika uttrycken hjälper varandra och korsbefruktar varandra.

Vi vill ge barnen ingångar till dansens och bildens språk parallellt med det skrivna och talade språket.

Det finns en enorm kvalité att arbeta med sig själv och sin kropp som verktyg idag då många barn sitter mycket vid dator och tv.


Från dans i skolandag i Bollnäs

Mål
Målet är att ge barn/ungdomar verktyg att vara kreativa och skapande via olika språk.
Fokus är kreativitet och att den bottnar i oss själva. Att gå in i en process där den personliga upplevelsen och det personliga uttrycket står i centrum.


Från dans i skolandag i Bollnäs

 

Caroline Östberg är utbildad på Balettakademiens yrkesdansarlinje samt på Danshögskolan. Hon har jobbat i ca. 20 år som frilansdansare och undervisat i dans. Idag skapar hon sina egna föreställningar och ger workshops. Hon arbetar sedan ett år som danskonsulent för Landstinget Gävleborg.

Caroline har de senaste åren arbetat utforskande och gränsöverskridande och har berikats av sitt samarbete med tonsättare, skulptörer, bildkonstnärer m.m. I sin undervisning integrerar hon andra konstnärliga uttrycksmedel. För Caroline är detta ett sätt att visa på olika vägar att nå ett mål- en koreografi.

Anna Selander är bildkonstnär, utbildad på Konsthögskolan i Paris och på Konsthögskolan i Stockholm. Hon har även studerat bildterapi för barn vid Stockholms universitet och på ENBA i Bourges, Frankrike. Hon arbetade 2002-2005 som konstkonsulent för Jämtlands läns landsting.

Anna har lång erfarenhet av arbete med barn och konst. I det arbetet har hon ofta utgått från en kroppslig relation till måleri och bildskapande, att barn får använda gester och rörelser då de målar.
Se mer www.annaselander.se


Från dans i skolandag i Bollnäs

 

» Tillbaka till Workshops